BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"allegation of corruption" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarzut korupcji
  1. corruption rzeczownik + allegation rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, he had to step down himself a year later because of corruption allegations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo