PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"aggressively oppose" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: aggressively opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywnie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + aggressively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She will aggressively oppose such an amendment, whether it is offered by the majority leader or any other senator.