PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"aggressively opposed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + aggressively przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She will aggressively oppose such an amendment, whether it is offered by the majority leader or any other senator.