"agency called" — Słownik kolokacji angielskich

agency called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agencja zwołała
  1. call czasownik + agency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Hotels fill up quickly for show dates, and the society recommends using an agency called Expotel to help find rooms; call (44-20) 7372-2001 or www.expotel.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo