KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"agency owned" — Słownik kolokacji angielskich

agency owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agencja posiadała
  1. own czasownik + agency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The inquiry could, I suppose, call in some of the people who own agencies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo