"afternoon news" — Słownik kolokacji angielskich

afternoon news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popołudniowe wiadomości
  1. afternoon rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The afternoon news was a follow-up of that event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo