"after women" — Słownik kolokacji angielskich

after women kolokacja
Popularniejsza odmiana: after a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za kobietami
  1. after przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A man looks after a woman in the army and he wants his price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo