"after a woman" — Słownik kolokacji angielskich

after a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za kobietą
  1. after przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A man looks after a woman in the army and he wants his price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo