"after time" — Słownik kolokacji angielskich

after time kolokacja
Popularniejsza odmiana: after a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po czasie
  1. after przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had not come again after the second time, nearly six months ago.

    Podobne kolokacje: