"after Easter" — Słownik kolokacji angielskich

after Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po Wielkanocy
  1. after przyimek + Easter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I hope you won't be hearing from me until after Easter.

    Podobne kolokacje: