"aforementioned book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wyżej wymieniony
  1. aforementioned przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Incidentally,in the aforementioned book it is revealed that this was almost the end of Black Sabbath.

    Podobne kolokacje: