"affect function" — Słownik kolokacji angielskich

affect function kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłyń na funkcję
  1. affect czasownik + function rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They usually affect other bodily functions as well, and not just sleep.

powered by  eTutor logo