"advocate intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adwokat interwencja
  1. advocate czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I suspect because those two groups could be expected to advocate military intervention - yet they haven't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo