"advertised time" — Słownik kolokacji angielskich

advertised time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zareklamowany czas
  1. advertised przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The interior of the castle grounds is open at advertised times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo