"admit sending" — Słownik kolokacji angielskich

admit sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj się/przyznawać się do wysyłania
  1. admit czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today's attacks suggest another switch in tactics, back to the use of bombs, although as yet, nobody has claimed admitted sending the letters.

    Podobne kolokacje: