"administrative affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): administracyjna sprawa
  1. administrative przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1967 to 1978 he served as dean of administrative affairs.

powered by  eTutor logo