"address unemployment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezrobocie adresu
  1. address czasownik + unemployment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For too long, little was done to address rural poverty or rural unemployment.