PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address the conference" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemów do kongresu
  1. address czasownik + conference rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each of the 12 speakers who accepted our invitation to be here has been told that they have seven minutes to address the conference.

podobne do "address the conference" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "address the conference" po angielsku

inne