PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address members" — Słownik kolokacji angielskich

address members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres członkowie
  1. address czasownik + member rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The judge gave Adkisson a chance to address members of the congregation before sentencing him.

podobne do "address members" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "address members" po angielsku

rzeczownik