PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address grievances" — Słownik kolokacji angielskich

address grievances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żale adresu
  1. address czasownik + grievance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1724, some Spanish envoys came to address grievances over the construction of the fort.

    Podobne kolokacje: