PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address Congress" — Słownik kolokacji angielskich

address Congress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres Kongres
  1. address czasownik + congress rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It will be the first time in a decade that a Mexican president has been invited to address Congress.

    Podobne kolokacje: