PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"adamantly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

adamantly oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: adamantly opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo sprzeciwiać się
  1. oppose czasownik + adamantly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    On the other hand, Jesus is adamantly opposed to war, and in general to work.