"actual stage" — Słownik kolokacji angielskich

actual stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywisty etap
  1. actual przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They reach the actual stage after Cheryl's opening verse is repeated, and the first chorus.