"actual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actual przymiotnik

actual + rzeczownik
Kolokacji: 624
actual number • actual event • actual cost • actual value • actual experience • actual performance • actual practice • actual date • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 70
1. actual number = rzeczywista liczba actual number
2. actual event = rzeczywiste wydarzenie actual event
3. actual cost = koszt rzeczywisty actual cost
4. actual value = wartość rzeczywista actual value
5. actual experience = rzeczywiste doświadczenie actual experience
6. actual performance = rzeczywiste wykonanie actual performance
7. actual date = rzeczywista data actual date
8. actual practice = rzeczywista praktyka actual practice
9. actual fact = rzeczywisty fakt actual fact
10. actual word = rzeczywiste słowo actual word
11. actual use = rzeczywiste wykorzystanie actual use
12. actual figure = rzeczywista liczba actual figure
13. actual amount = rzeczywista ilość actual amount
14. actual location = rzeczywista lokalizacja actual location
15. actual name = rzeczywiste imię actual name
16. actual work = praca rzeczywista actual work
17. actual person = rzeczywista osoba actual person
18. actual damage = szkoda rzeczywista actual damage
19. actual source page = rzeczywista strona źródła actual source page
20. actual time = czas netto, czas rzeczywisty (w bieganiu) actual time
21. actual power = rzeczywista moc actual power
22. actual situation = rzeczywista sytuacja actual situation
23. actual size = rozmiar faktyczny actual size
25. actual game = rzeczywista gra actual game
26. actual result = rezultat faktyczny actual result
27. actual site = rzeczywiste miejsce actual site
28. actual cause = rzeczywisty powód actual cause
29. actual data = dane faktyczne actual data
30. actual people = rzeczywiści ludzie actual people
31. actual combat = rzeczywista walka actual combat
32. actual rate = rzeczywista stawka actual rate
33. actual case = konkretny przypadek actual case
34. actual harm = rzeczywista krzywda actual harm
35. actual price = cena rzeczywista actual price
36. actual process = rzeczywisty proces actual process
37. actual content = rzeczywista zawartość actual content
38. actual operation = rzeczywista operacja actual operation
39. actual evidence = rzeczywiste dowody actual evidence
40. actual condition = rzeczywisty warunek actual condition
41. actual loss = strata actual loss
42. actual building = rzeczywisty budynek actual building
43. actual life = rzeczywiste życie actual life
45. actual change = rzeczywista zmiana actual change
46. actual fighting = rzeczywiste walki actual fighting
47. actual age = rzeczywisty wiek actual age
48. actual history = rzeczywista historia actual history
49. actual effect = rzeczywisty efekt actual effect
50. actual position = rzeczywista pozycja actual position
51. actual battle = rzeczywista bitwa actual battle
52. actual contact = rzeczywisty kontakt actual contact
53. actual knowledge = rzeczywista wiedza actual knowledge
54. actual place = rzeczywiste miejsce actual place
55. actual attack = rzeczywisty atak actual attack
56. actual story = rzeczywista historia actual story
57. actual object = rzeczywisty przedmiot actual object
58. actual text = rzeczywisty tekst actual text
59. actual behavior = rzeczywiste zachowanie actual behavior
60. actual footage = rzeczywisty materiał filmowy actual footage
61. actual implementation = rzeczywiste wprowadzenie actual implementation
62. actual vote = rzeczywisty głos actual vote
63. actual meaning = rzeczywiste znaczenie actual meaning
64. actual product = rzeczywisty produkt actual product
65. actual crime = rzeczywiste przestępstwo actual crime
66. actual problem = rzeczywisty problem actual problem
67. actual structure = rzeczywista struktura actual structure
68. actual murder = rzeczywiste morderstwo actual murder
69. actual sales = rzeczywiste sprzedaże actual sales
70. actual danger = rzeczywiste niebezpieczeństwo actual danger
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.