"actual implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeczywiste wprowadzenie
  1. actual przymiotnik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The actual implementation of the plan began during April 1910.

powered by  eTutor logo