"acted together" — Słownik kolokacji angielskich

acted together kolokacja
Popularniejsza odmiana: act together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współpracować
  1. act czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    The world will act together to hold them to account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo