Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"acidly funny" — Słownik kolokacji angielskich

acidly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwaśno zabawny
  1. acidly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Then We Came to the End" is acidly funny, but it isn't only satire; it also conveys the purpose and meaning to be found in work.

    Podobne kolokacje: