"accomplish by" — Słownik kolokacji angielskich

accomplish by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągać przez
  1. accomplish czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We should try to accomplish it by other means first.