"accomplished without" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnięty na zewnątrz
  1. accomplish czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    No individual, not even a President, can accomplish very much without a change of national heart, he said.