"acclaimed book" — Słownik kolokacji angielskich

acclaimed book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): darzona uznaniem książka
  1. acclaimed przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He did coffee table books and collaborated on an acclaimed book of poetry.

    Podobne kolokacje: