"accidentally sent" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: accidentally send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo wysłać
  1. send czasownik + accidentally przysłówek
    Luźna kolokacja

    As a running joke, he is often accidentally sent flying into the air.