"accessible beach" — Słownik kolokacji angielskich

accessible beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępna plaża
  1. accessible przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is an easily accessible beach, which is popular in the summer months, at the end of the road through the village.

    Podobne kolokacje: