"accent lighting" — Słownik kolokacji angielskich

accent lighting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oświetlenie akcentu
  1. accent rzeczownik + lighting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This would probably fall under accent lighting, though in a dark nightclub it could be considered general lighting.

    Podobne kolokacje: