"lighting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lighting rzeczownik

rzeczownik + lighting
Kolokacji: 26
street lighting • gas lighting • emergency lighting • stage lighting • track lighting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. gas lighting = oświetlenie gazowe gas lighting
4. stage lighting = oświetlenie teatralne stage lighting
5. track lighting = szynowy system oświetlenia track lighting
lighting + rzeczownik
Kolokacji: 54
lighting system • lighting designer • lighting fixture • lighting design • lighting effect • Long Island Lighting Company • ...
lighting + czasownik
Kolokacji: 12
lighting makes • lighting comes • lighting creates • lighting gives • lighting adds • ...
czasownik + lighting
Kolokacji: 13
install lighting • use lighting • provide lighting • include lighting • add lighting • ...
przymiotnik + lighting
Kolokacji: 83
electric lighting • fluorescent lighting • soft lighting • dim lighting • new lighting • artificial lighting • ...
przyimek + lighting
Kolokacji: 14
for lighting • with lighting • of lighting • in lighting • to lighting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.