"accent light" — Słownik kolokacji angielskich

accent light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent światło
  1. accent rzeczownik + light rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bridge lights flickered to a red hue, cutting the glare from white accent lights.

    Podobne kolokacje: