"abstract image" — Słownik kolokacji angielskich

abstract image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz streszczenia
  1. abstract przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now you need to experiment with a more abstract image.

    Podobne kolokacje: