PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"absolutely unable" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely unable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niezdolny
  1. absolutely przysłówek + unable przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Doctors are absolutely unable to do what they have to do without nurses.