ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely unable" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely unable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niezdolny
  1. absolutely przysłówek + unable przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Doctors are absolutely unable to do what they have to do without nurses.

powered by  eTutor logo