Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely silent" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely silent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie cichy
  1. absolutely przysłówek + silent przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I expect employees to look from behind the doors again but it's absolutely silent.

powered by  eTutor logo