ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely prove" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely prove kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie udowodnij
  1. prove czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When they purchased the place in 1915, they knew it to be over 100 years old, but no documents exist to absolutely prove this.

powered by  eTutor logo