ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely magnificent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wspaniały
  1. absolutely przysłówek + magnificent przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I thought we were absolutely magnificent at the back."

powered by  eTutor logo