"magnificent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

magnificent przymiotnik

magnificent + rzeczownik
Kolokacji: 160
magnificent view • magnificent building • magnificent fresco • magnificent palace • magnificent creature • ...
przysłówek + magnificent
Kolokacji: 4
most magnificent • truly magnificent • absolutely magnificent • utterly magnificent
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. most magnificent = najwspanialszy most magnificent

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.