BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely incapable" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niezdolny
  1. absolutely przysłówek + incapable przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a certain class of psychic researcher who is absolutely incapable of receiving evidence.

powered by  eTutor logo