"absolutely fantastic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie fantastyczny
  1. absolutely przysłówek + fantastic przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    "If they have the money for it, that's absolutely fantastic."

powered by  eTutor logo