PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"most fantastic" — Słownik kolokacji angielskich

most fantastic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej fantastyczny
  1. most przysłówek + fantastic przymiotnik
    Silna kolokacja

    It was chilling, the most fantastic thing you'd ever see.