"absolutely disastrous" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie fatalny
  1. absolutely przysłówek + disastrous przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Time is running out, it would be absolutely disastrous if the plant had to be abandoned due to deadly radiation.

powered by  eTutor logo