ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely desperate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zrozpaczony
  1. absolutely przysłówek + desperate przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked absolutely desperate, broke down, said he couldn't go on.

powered by  eTutor logo