Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely crazy" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely crazy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie szalony
  1. absolutely przysłówek + crazy przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    And training was such a challenge, he says now, "that I must've been absolutely crazy to do it for all those years."

powered by  eTutor logo