ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely astounded" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zdumiony
  1. absolutely przysłówek + astounded przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I am absolutely astounded at the level of the selloff," Mr. Lin said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo