ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely assure" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely assure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zapewnij
  1. assure czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The only way to be absolutely assured of keeping a secret was to tell no one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo