"assure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

assure czasownik

assure + rzeczownik
Kolokacji: 63
assure people • assure the safety • assure victory • assure security • assure one's survival • ...
czasownik + assure
Kolokacji: 6
want to assure • try to assure • help assure • keep assuring • need to assure • ...
assure + przyimek
Kolokacji: 16
assured of • assure for • assure in • assure with • assure to • ...
assure + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
virtually assured • repeatedly assured • personally assure • quickly assure • reasonably assured • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.